Centrum för de försvunna afghanerna etablerades för välgörenhets- och utbildningsändamål. Det specifika syftet med organisationen är att främja ickevåld bland afghaner i hela världen genom att:

- hjälpa till att bevara minnet av mer än 30.000 afghanerna som försvann efter statskuppen i Afghanistan i april 1978;

- öka allmänhetens kunskap om de grundläggande anledningarna till de konflikter som orsakade decennier av blodsutgjutelse

- erbjuda tröst till offrens familjer och i övrigt hjälpa det afghanska samhället att återhämta sig och gå mot en fredligt tillvaro.